Krepšelis

Krepšelis tuščias

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

GĖDA PELĖDA INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS:

1. Sąvokos. 

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.gedapeleda.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 1.2. Internetinė parduotuvė – www.gedapeleda.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes. 1.3. Pardavėjas – Gėda Pelėda, UAB, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 305632398, internetinis adresas www.gedapeleda.lt 1.4. Pirkėjas – asmuo, pirkimo ar dovanojimo būdu įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje. 1.5. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės. 1.6. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę. 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas. 

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti”. 2.2. Sutartis pradeda galioti, kai gaunamas Jūsų apmokėjimas už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo. 2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje. 2.4. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą. 

3. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: dalyvavimo žaidimuose ar loterijose; kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes ir jas priimti, jei nesutarta kitaip. 4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 5.2. Galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, jjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigojame pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 Darbo dienų.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas (kurjeriai). 7.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. 7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. 7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Grąžinimas.

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014 m. liepos 22d. Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės. 8.2. Grąžinamas daiktas turi būti įsigytas ne anksčiau nei 14 dienų bei privalo būti originalioje pakuotėje, nepažeistas ir nenaudotas. Už prekės būklę atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui. 8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. 8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės. 8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. 9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Asmens duomenų naudojimas ir apsauga.

10.1. Pirkėjas, pirkdamas prekę www.gedapeleda.lt internetinėje parduotuvėje, sutinka, kad jo el. paštas bus naudojamas, kad supažindintume su Gėda Pelėda naujienomis siųsdami naujienlaiškius. Naujienlaiškių galima atsisakyti. Norėdami sustabdyti naujienlaiškių gavimą, susisiekite su mumis peleda@gedaold.local. 10.2.  Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas. 10.3. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (kurjeriai).

11. DOVANŲ KUPONAI IR LOJALUMO PROGRAMA

11.1. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų kuponus, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų kuponams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čkuponai į pinigus nėra keičiami. 11.2. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų kupono vertę, sumoka dovanų kuponu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų kupono vertę, sumoka dovanų kuponu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

12. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

12.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.gedapeleda.lt 12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 12.3. Pardavėjas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme. 12.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija. 12.5. Prekių garantinės priežiūros paslaugos Pirkėjui suteikiamos Gėda Pelėda dirbtuvėse.

13. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas. 13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. 13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.